بررسی تطبیقی قوانین داخلی حمایت از اطفال قربانی جرایم جنسی با موازین بین المللی

بررسی تطبیقی قوانین داخلی حمایت از اطفال قربانی جرایم جنسی با موازین بین المللی
بررسی تطبیقی قوانین داخلی حمایت از اطفال قربانی جرایم جنسی با موازین بین المللی

بررسی-تطبیقی-قوانین-داخلی-حمایت-از-اطفال-قربانی-جرایم-جنسی-با-موازین-بین-المللی

کودکان به دلیل وضعیت و موقعیت آسیب پذیری که دارند، بیشتر از افراد بزرگسال در معرض انواع آزارهای جنسی و سوء استفاده، چه در درون خانواده و چه در جامعه قرار دارند. از این رو مقرر کردن حمایت های ویژه از آن ها در قوانین کیفری برای ممانعت از قربانی شدن آن ها ضروری است. بررسی های تطبیقی همواره در کشف ابهامات موجود در قوانین و مقررات بسیار مفید و ضروری هستند و ابزار مؤثری در رفع آنها می باشند که در این پروپوزال بررسی تطبیقی با قوانین ایران و اسناد بین المللی صورت پذیرفته است.
پروپوزال بررسی تطبیقی قوانین داخلی حمایت از اطفال قربانی جرایم جنسی با موازین بین المللی
دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل